Schadevergoeding. Hoe werkt dat?

Schadevergoeding, hoe werkt dat?

Hofmans Letselschade helpt slachtoffers om de schade te verhalen, op deskundige en persoonlijke wijze. Het traject om een schadevergoeding te krijgen kan ingewikkeld zijn. Daarom is het noodzakelijk om een deskundige partij als Hofmans Letselschade in te schakelen.

Wij helpen u bij:

  1. Het bepalen van de schade
  2. Het berekenen van de schade
  3. Het afwikkelen van de schade

Hieronder leest u meer informatie over het indienen en verkrijgen van een schadevergoeding.

Hoe wordt mijn schade bepaald?

Hofmans Letselschade bekijkt samen met u welke schade er al geleden is en welke schade nog te verwachten is. Alle materiële en immateriële schade moet uiteindelijk worden vertaald naar een geldbedrag: de schadevergoeding. Daarbij gaat het alleen om die schade die door andere instanties niet gedekt wordt, bijvoorbeeld door uw zorgverzekeraar.

De hoogte van een schadevergoeding bij letselschade hangt af van veel factoren. De aard en ernst van het letsel hoeven hierbij niet altijd doorslaggevend te zijn.

De schadevergoeding wordt bepaald ‘naar redelijkheid en billijkheid’. Overigens geldt altijd het zogenaamde ‘indemniteitsprincipe’, dat betekent dat uw schade vergoed wordt maar niet meer dan dat. Belangrijk voor het bepalen van de schade is de vergelijking tussen uw persoonlijke situatie met en zonder ongeval.

Dat is niet altijd eenvoudig omdat niet met zekerheid bepaald kan worden hoe uw leven eruit had gezien zonder ongeval. Het kan bijvoorbeeld zijn dat u door het letsel minder verdient en pensioen opbouwt. Soms ontstaat discussie over de hoogte van sommige schadeposten. Hofmans Letselschade streeft daarbij een zo goed mogelijk resultaat na.

Hoe wordt mijn schade berekend?

In Nederland is de situatie ook weer anders dan in andere landen, waaronder in de Verenigde Staten. Door TV- en media-aandacht wordt vaak verondersteld dat ‘Amerikaanse toestanden’ ook in Nederland zijn aangebroken. Dat is niet het geval; Nederland heeft een ander rechtssysteem.

Om meer duidelijkheid en harmonie te verkrijgen in de afhandeling van letselschades, heeft De Letselschade Raad een aantal richtlijnen ontwikkeld voor de berekening van sommige schadeposten. Deze algemene richtlijnen worden toegepast op uw specifieke situatie.

Een dergelijke berekening kan soms complex zijn of het kan gaan om een groot bedrag. Dan wordt een zogenaamd rekenbureau ingeschakeld. Het is immers van groot belang voor zowel u als slachtoffer als voor de verzekeraar dat er een deskundige schadeberekening gemaakt wordt door experts.

Wanneer ontvang ik de schadevergoeding?

      1. Als u tussentijds kosten maakt, kunnen wij een voorschot voor u vragen.

Een voorschot is een vooruitbetaling van schade die al is geleden of op (korte) termijn is te verwachten zolang er nog geen eindregeling is getroffen. Hofmans Letselschade zorgt waar nodig voor het verkrijgen van voorschotten. Dit is belangrijk omdat het verhalen van letselschade lang kan duren. Hiermee voorkomt u dat u in financiële moeilijkheden raakt. Voorbeelden van kosten waarvoor een voorschot kan worden gegeven zijn:

  • huishoudelijke hulp en kinderopvang
  • verzorging en verpleging
  • (para)medische behandelingen die de zorgverzekeraar niet vergoedt
  • reiskosten
  • verlies van arbeidsvermogen, het onvermogen om door te werken een inkomen te verdienen.

       2. Als de schade definitief vast te stellen is.

Als de schade definitief is vastgesteld en de vaststellingsovereenkomst door beide partijen is ondertekend, wordt de resterende schadevergoeding aan u betaald.

Schade beperken

Ook al heeft u recht op schadevergoeding, dan heeft u tegelijkertijd ook de wettelijke plicht om de schade zo beperkt mogelijk te houden, de zogenaamde schadebeperkingsplicht. Als een voordeliger oplossing net zo goed is als een dure oplossing, dan hoeft de aansprakelijke partij niet de duurste oplossing te vergoeden. Kosten die gemaakt worden om de schade te beperken kunnen wel weer voor vergoeding in aanmerking komen.

Minderjarigen

Wanneer er een schaderegeling wordt getroffen voor een minderjarige, dan moet de wettelijk vertegenwoordiger (ouder/voogd) van de minderjarige in de meeste gevallen toestemming hiervoor vragen aan de Kantonrechter. Als het kind ouder is dan 12 jaar, dan moet ook de minderjarige zelf het verzoek aan de Kantonrechter ondertekenen.

In de machtiging van de Kantonrechter staat vaak dat het betaalde geld moet worden belegd volgens de wettelijke voorschriften. Dit betekent dat er voor het kind een spaarrekening geopend moet worden met een zogenaamde BEM-clausule: ‘Belegging, Erfenis en andere gelden Minderjarigen’ (ook wel Beschikking Eigen Middelen).

De BEM-clausule betekent dat zolang het kind minderjarig is, niemand het geld mag opnemen tenzij de Kantonrechter daar toestemming voor verleent. Alleen de rente mag opgenomen worden. Deze clausule vervalt zodra het slachtoffer meerderjarig (18 jaar) wordt. Vanaf dat moment heeft het slachtoffer de mogelijkheid het geld te besteden zoals hij of zij wil.

Gratis advies nodig?

020-4714004

Of mogen wij u terug bellen?

Laat uw telefoonnummer achter, u krijgt dan gratis advies van onze letselschade expert.

Hoe werkt het?

1. Letselschade gratis melden
2. Letselschade expert neemt contact op
3. Wij gaan aan de slag
4. Klaar!

Denkt u letselschade te hebben? Wij helpen u graag verder!