Loading...
Wie komt u tegen?2018-12-10T11:09:02+00:00

Wie komt u tegen bij letselschade?

Tijdens het letselschade traject krijgt u te maken met allerlei organisaties en mensen. Hofmans Letselschade heeft de belangrijkste voor u op een rijtje gezet.

Arbeidsdeskundige Onderzoekt in hoeverre u door het letsel beperkt wordt in uw werk. Het kan zijn dat door de letselschade aanpassingen van uw werk nodig zijn of dat u zelfs ander werk moet gaan doen. Dan kan het zijn dat u het advies krijgt om u om te laten scholen.
Artsen en therapeuten Huisartsen, medisch specialisten, tandartsen en fysiotherapeuten kunnen allemaal een rol spelen bij uw herstel, maar ook bij het vaststellen van de schade en de oorzaken daarvan.
Belangenbehartiger Hij of zij behartigt uw belangen gedurende het hele letselschadetraject. Hij heeft namens u contact met alle verschillende partijen. Hofmans Letselschade, uw letselschade-expert, werkt volgens de Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL) en staat geregistreerd bij De Letselschade Raad.
CWI Centrum voor Werk en Inkomen. Deze activiteiten zijn nu ondergebracht bij het UWV WERKbedrijf, zie hieronder.
Maatschappelijk werker Begeleidt u soms bij praktische zaken en de verwerking en acceptatie van het ongeval en de gevolgen.
Medisch adviseur Beschrijft en beoordeelt uw letsel. Daarvoor worden met uw toestemming medische gegevens opgevraagd, bijvoorbeeld bij uw huisarts of de arts die het letsel behandelt. Hofmans Letselschade heeft een eigen medisch adviseur en ook een tandheelkundig adviseur. De andere partij heeft ook een medisch adviseur, die dezelfde gegevens krijgt.
Onafhankelijk medisch specialist Soms is een medische expertise nodig om te bepalen wat precies de oorzaak van het letsel is en wat de blijvende schade is. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door een onafhankelijk medisch specialist, die bijvoorbeeld ook kijkt hoe uw medische situatie zou zijn geweest als het ongeval of de medische fout u niet was overkomen.
Rekenbureau Hofmans Letselschade kan zo nodig aan een rekenbureau vragen om een schadeberekening te maken van het verlies aan inkomen. Stel u bent 50% arbeidsongeschikt, 35 jaar, bent vrachtwagenchauffeur, en heeft onregelmatigheidstoeslagen. Het rekenbureau berekent uw schade. De schade is: 1) het inkomen dat u mist tot aan uw pensioen en 2) de verlaging van uw pensioen doordat u nog maar 50% werkt. Het rekenbureau houdt ook rekening met een eventuele CAO en met andere belangrijke factoren.
Tussenpersoon Assurantiekantoor, waar u uw verzekeringen kunt hebben afgesloten.
UWV WERKbedrijf Het UWV WERKbedrijf speelt een rol bij werk, uitkeringen, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid en re-integratie. Als uw werkgever de arbeidsovereenkomst wil beëindigen via het UWV WERKbedrijf, dan moet hij een ontslagvergunning aanvragen. Het UWV WERKbedrijf beoordeelt of de ontslagaanvraag redelijk is. Daarna zal het WERKbedrijf met u een traject starten voor het vinden van werk.
Uw verzekeraar In een letselschadedossier kunnen de volgende verzekeraars een rol spelen:
– Arbeidsongeschiktheidsverzekering (als u niet in vaste dienst bent)
– Ongevallenverzekering
– Rechtsbijstandverzekering
– Reiskosten-/annuleringsverzekering
– Ziektekostenverzekering
Verzekeraar andere partij De verzekeraar van de aansprakelijke partij. Verschillende verzekeringen kunnen een rol spelen:
– AVP (Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren)
– AVB (aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven)
– WAM (Wet Aansprakelijkheid Motorrijtuigen)
– Waarborgfonds Motorverkeer (voor schade door een motorrijtuig, waarvan de bestuurder onbekend of onverzekerd is)

Heeft u vragen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op!

Contact opnemen