Hofmans Letselschade Formulieren

Hofmans Letselschade formulieren

Hofmans Letselschade vindt het belangrijk dat het letselschade traject voor u zo goed en efficiënt mogelijk verloopt. Daarom heeft Hofmans Letselschade hier de formulieren voor u klaar gezet die u kunt tegenkomen tijdens het traject. Uw belangenbehartiger kan u vragen om een formulier in te vullen en op te sturen.

De onderstaande formulieren kunt u openen door erop te klikken. Vervolgens kunt u de formulieren printen en bewaren. De ingevulde versie ontvangen wij dan graag van u.

Letsel Informatie Formulier

Met dit document vragen wij u naar algemene persoonlijke informatie en naar achtergronden van uw letsel. Deze informatie is belangrijk voor de behandeling van uw zaak. Nadat wij u gesproken hebben, kunt u dit formulier downloaden en invullen.

Getuigenverklaring

Dit formulier is belangrijk wanneer niet precies duidelijk is hoe het ongeval is gebeurd en wie het ongeval heeft veroorzaakt. Iemand die het ongeval heeft zien gebeuren, kan dit formulier invullen.

Machtiging algemeen

Met dit document geeft u toestemming aan de medisch adviseur van Hofmans Letselschade om informatie op te vragen bij de huisarts, fysiotherapeut of andere betrokken zorgverleners. U geeft met dit document ook toestemming om deze informatie te gebruiken bij de behandeling van uw zaak.

Machtiging bedrijfsarts

Met dit formulier geeft u onze medisch adviseur toestemming om bij de bedrijfsarts informatie op te vragen over uw arbeidsongeschiktheid en/of uw re-integratie.

Machtiging doorsturen medische informatie minderjarige

Met dit document geeft u toestemming aan uw belangenbehartiger om de medische informatie over het ongevalsletsel van uw zoon of dochter in te zien en te bespreken met de medisch adviseur van Hofmans Letselschade. U geeft hiermee onze medisch adviseur ook toestemming om de opgevraagde medische informatie door te sturen naar de medisch adviseur van de verzekeraar van de veroorzaker van het ongeval.

Machtiging doorsturen medische informatie

Met dit document geeft u toestemming aan uw belangenbehartiger om al uw medische informatie m.b.t. het ongeval in te zien en te bespreken met de medisch adviseur van Hofmans Letselschade. U geeft hiermee onze medisch adviseur ook toestemming om de opgevraagde medische informatie door te sturen naar de medisch adviseur van de verzekeraar van de veroorzaker van het ongeval.

Machtiging minderjarige

Wanneer een slachtoffer jonger is dan 16 jaar, dienen de ouders toestemming te geven om medische informatie van hun zoon of dochter op te vragen bij de huisarts, de specialist in het ziekenhuis of de fysiotherapeut. Met dit formulier kunnen de ouders van een minderjarig slachtoffer de medisch adviseur van Hofmans Letselschade toestemming geven medische informatie op te vragen.

Machtiging opvragen röntgenverslagen

Met dit document geeft u de medisch adviseur van Hofmans Letselschade toestemming om röntgenfoto’s of andere scans (bijvoorbeeld CT-scans of MRI-scans) op te vragen bij de afdeling radiologie van het ziekenhuis waar u bent behandeld.

Machtiging tandarts

Met dit document geeft u de tandheelkundig adviseur van Hofmans Letselschade toestemming om uw tandheelkundige gegevens op te vragen bij de tandarts, orthodontist of kaakchirurg.

Machtiging UVI

Met dit formulier geeft u onze medisch adviseur toestemming om uw medische gegevens op te vragen bij de verzekeringsgeneeskundige en de arbeidsdeskundige. Dit is belangrijk om informatie te verkrijgen over uw arbeidsongeschiktheid en/of uw re-integratie.

Machtiging vanaf 16 jaar

Wanneer een slachtoffer 16 jaar is en jonger dan 18 jaar, dienen zowel de minderjarige zelf als diens ouders toestemming te geven om medische informatie op te vragen bij de huisarts, de specialist in het ziekenhuis of de fysiotherapeut. Met dit formulier kunnen de ouders van een minderjarig slachtoffer en het minderjarige slachtoffer zelf, de medisch adviseur van Hofmans Letselschade toestemming geven medische informatie op te vragen.

Schadeformulier Europa

Ook wel . Formulier waarop de betrokken partijen de situatie van een ongeval weergeven. Het formulier is de basis voor de beoordeling van de toedracht van een ongeval, welke partij aansprakelijk is en hoeveel schuld de partijen aan het ongeval hebben.

Gratis advies nodig?

020-4714004

Of mogen wij u terug bellen?

Laat uw telefoonnummer achter, u krijgt dan gratis advies van onze letselschade expert.

Hoe werkt het?

1. Letselschade gratis melden
2. Letselschade expert neemt contact op
3. Wij gaan aan de slag
4. Klaar!

Heeft u vragen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op!