Kan mijn zaak verjaren?

Ja, dat kan. Verjaren betekent dat u na een bepaalde periode geen aanspraak meer kunt maken op schadevergoeding. Dit is meestal na 3 of 5 jaar. Als Hofmans Letselschade uw belangen behartigt, onderzoeken wij meteen wanneer de verjaring ingaat.

Wat is een medische expertise?

Dit is een uitgebreid medisch onderzoek door een onafhankelijk arts. Deze arts beoordeelt uw medisch dossier en kan u oproepen voor een onderzoek. De bedoeling van zo’n expertise is om duidelijkheid te krijgen over de blijvende lichamelijke klachten als gevolg van het…

Wat is risicoaansprakelijkheid?

Bij deze vorm van aansprakelijkheid gaat het niet om schuld of verwijtbaarheid. Zo kan een ouder bijvoorbeeld aansprakelijk worden gesteld voor een letselschade veroorzaakt door zijn kind. Ook de eigenaar van een dier kan aansprakelijk worden gesteld voor schade die…

Heb ik recht op smartengeld?

In de wet is geregeld dat u, wanneer u lichamelijk letsel heeft opgelopen door de schuld van een ander, recht heeft op smartengeld. Smartengeld is bedoeld als compensatie voor pijn, verdriet en ´blijvende´ beperkingen. Alleen een slachtoffer heeft recht op…