Voorwaarden

Voorwaarden en disclaimer

Hofmans Associates Letselschadeconsultancy BV is statutair gevestigd in Amsterdam en is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 33294784.

Privacy

Hofmans Letselschade gaat zorgvuldig om met alle persoonsgegevens van haar cliënten en tussenpersonen. Hoe we dat doen is opgenomen in de privacyverklaring die u hier vindt.

Privacyverklaring Hofmans Letselschade

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle partijen die betrokken zijn bij de behandeling uw letselschadezaak. Om een goede dienstverlening te bieden, is het nodig dat Hofmans Letselschade persoonsgegevens verwerkt. Dit doen wij zorgvuldig, waarbij wij de wettelijke eisen volgen.

1.     Persoonsgegevens die door Hofmans Letselschade gebruikt worden

Van cliënten:

  • Algemene persoonsgegevens als naam, geboortedatum, contactgegevens van cliënten en hun wettelijk vertegenwoordigers.
  • BSN-nummers, wettelijke status.
  • Indien van toepassing gegevens over de wettelijke vertegenwoordiging van de cliënt.
  • Alle overige gegevens die nodig zijn voor de behandeling uw letselschadezaak.

Van opdrachtgevers, tussenpersonen en overige betrokken partijen:

  • Algemene persoonsgegevens naam, contactgegevens, geslacht
  • Verstrekte gebruikersnamen (eventueel wachtwoorden) om toegang te verkrijgen tot de besloten digitale omgevingen.
  • Alle overige gegevens die nodig zijn voor de behandeling de letselschadezaak.

2.     Doeleinden voor het gebruik van persoonsgegevens en de juridische grondslag daarvoor

Van cliënten:

  • Persoonsgegevens worden gebruikt om uitvoering te geven aan de taak van Hofmans Letselschade, het behartigen van de belangen van de cliënt in de letselschadezaak. Hofmans Letselschade maakt bij het uitvoeren van haar diensten een cliëntdossier aan om kwaliteit en continuïteit van haar diensten te borgen.
  • Voor (statistisch) onderzoek en ter verbetering van de dienstverlening.

Van opdrachtgevers, tussenpersonen en overige betrokken partijen:

  • Persoonsgegevens van bovengenoemde partijen worden gebruikt voor effectief en doelmatig relatiebeheer en voor correspondentie in- en behandeling van- de betreffende letselschadezaak. Als dat gewenst is, worden de tussenpersoon en de opdrachtgever op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen in de zaak van zijn klant. Deze informatie kunnen wij natuurlijk alleen delen als de cliënt daar toestemming voor geeft.

3.     Bewaartermijn

De gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze verzameld zijn. Gegevens worden langer bewaard als daar een wettelijke verplichting bestaat. Hofmans Letselschade bewaart dossiers nog 7 jaar nadat het dossier is afgesloten, tenzij er een voorbehoud is opgenomen in de schadeafwikkeling. In dat geval wordt het dossier bewaard tot het voorbehoud is verlopen.

4.     Delen van gegevens

Hofmans Letselschade is terughoudend met het delen van de gegevens van cliënten en overige partijen.

Het delen van gegevens kan nodig zijn voor het uitvoeren van de dienstverlening. Gegevens worden ook gedeeld als dit wettelijk verplicht is.

Als het voor de dienstverlening nuttig is om met iemand anders, bijvoorbeeld een externe deskundige, te overleggen, dan mag de medewerker dat in principe alleen doen als u daar van tevoren toestemming voor geeft.

5.     Rechten betrokkenen

Inzage recht

Cliënten en overige partijen hebben het recht op inzage in de eigen gegevens. Wanneer blijkt dat deze gegevens niet kloppen hebben zij het recht deze gegevens te laten corrigeren of te laten verwijderen. Ook kan verzocht worden de eigen persoonsgegevens over te dragen aan een andere organisatie of om de verwerking van gegevens te beperken.

Het kan voorkomen dat het niet mogelijk is om (volledig) te voldoen aan een verzoek. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als de inzage leidt tot een inbreuk op de privacy van anderen, of als Hofmans Letselschade de gegevens nog nodig heeft. In dat geval zal Hofmans Letselschade motiveren waarom er geen (volledig) gehoor gegeven kan worden aan het verzoek.

Cliënten die dat willen, kunnen toegang krijgen tot het cliëntenportaal van Hofmans. In het cliëntenportaal kunt u de voortgang van uw zaak volgen. Bent u cliënt en heeft u nog geen toegang? Vraag uw zaakbehandelaar naar de mogelijkheden.

Recht klacht in te dienen

Hofmans Letselschade behandelt persoonsgegevens zorgvuldig en probeert zich hier ook steeds in te verbeteren. Als u een tip of klacht heeft over de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens, dan vragen wij u om dit te melden aan de Functionaris Gegevensbescherming van Hofmans Letselschade. Hij kan uw tip of klacht beoordelen en eventueel verbeteringen aanbrengen. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

6.     Bron van de gegevens

Wij verkrijgen de persoonsgegevens van cliënten en overige partijen hetzij van hen zelf, hetzij van derden die betrokken zijn bij de letselschadezaak. Daarnaast wordt, gedurende de dienstverlening, informatie toegevoegd aan de persoonsgegevens door de medewerkers van Hofmans Letselschade.

7.     Beveiliging

Hofmans Letselschade heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatig gebruik. Als persoonsgegevens (in opdracht van Hofmans Letselschade) door derden worden verwerkt, dan is dat altijd op basis van een verwerkersovereenkomst waarin wordt afgesproken dat persoonsgegevens zorgvuldig en adequaat worden beschermd. De persoonsgegevens kunnen verwerkt worden binnen en buiten Nederland.

8.     Wijzigingen

Hofmans Letselschade behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Wij bevelen aan om regelmatig deze privacyverklaring te controleren of er aanpassingen hebben plaatsgevonden.

9.     Contactgegevens Functionaris Gegevensbescherming

Hofmans Letselschade heeft een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld die benaderd kan worden voor opmerkingen, vragen en klachten. De Functionaris Gegevensbescherming van Hofmans Letselschade is mr. C.M. (Maarten) de Man van AVG Juristen. De adresgegevens zijn:

Post E-mail
AVG Juristen
t.a.v. F.G. Hofmans Letselschade
Erfstede 4H
3431 KH Nieuwegein
deman@avgjuristen.nl

Vragen over deze privacyverklaring kunnen gesteld worden via m.vandenberg@hofmanshelpt.nl

Versie: 1.1, Van Toepassing vanaf: 13 juli 2018

Cookies

Gegevens met betrekking tot uw bezoekgedrag gebruiken wij voor onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van en communicatie over onze producten en diensten. Om u bij het bezoek aan een website van Hofmans Letselschade bv te kunnen herkennen, maken wij gebruik van cookies.

Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Hofmans Letselschade heeft hier geen invloed op. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

De door u aan ons op deze wijze beschikbaar gestelde informatie wordt door ons in overeenstemming met de wet gebruikt en geschiedt op een behoorlijke en zorgvuldige wijze.

U kunt uw browser zo instellen dat u geen cookies meer ontvangt. In dat geval garandeert Hofmans Letselschade niet dat alle diensten en functionaliteiten van de website op een juiste manier werken.

Disclaimer website Hofmans

De inhoud van deze website is met zorg samengesteld. Het doel is om correcte en actuele informatie te verstrekken aan de bezoekers van deze website. Hofmans Associates Letselschadeconsultancy BV kan echter niet garanderen dat deze informatie in alle gevallen foutloos, volledig en actueel is.
Er kunnen daarom aan de informatie op deze website geen rechten worden ontleend. Tevens aanvaardt Hofmans Associates Letselschadeconsultancy BV geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie.
Deze website bevat links naar websites van derden en Hofmans Letselschade is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik van websites van derden.

Copyright

Alle teksten en foto’s zijn beschermd onder het internationale auteursrecht. Het overnemen van informatie van de website van Hofmans Letselschade is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming.

Problemen

Mocht u technische problemen ondervinden tijdens uw bezoek aan onze site, laat ons dit dan weten. Stuur uw suggesties naar contact@hofmanshelpt.nl of neem contact met ons op. Wij zullen dan onze uiterste best doen om het probleem zo spoedig mogelijk te verhelpen.

Gratis advies nodig?

020-4714004

Of mogen wij u terug bellen?

Laat uw telefoonnummer achter, u krijgt dan gratis advies van onze letselschade expert.

Hoe werkt het?

1. Letselschade gratis melden
2. Letselschade expert neemt contact op
3. Wij gaan aan de slag
4. Klaar!

Denkt u letselschade te hebben? Wij helpen u graag verder!