Klachtenregeling

Klachtenregeling Hofmans Letselschade

Hofmans Letselschade streeft er naar de belangen van haar cliënten optimaal te behartigen. Mocht u niet of niet geheel tevreden zijn over onze dienstverlening, dan kunt u dat aan ons laten weten en dan kunt u er op vertrouwen dat wij uw eventuele klacht op professionele wijze zullen behandelen. Hieronder kunt u lezen wat wij zullen doen wanneer u een klacht heeft ingediend bij Hofmans Letselschade.

  1. Een telefonische, schriftelijke of per e mail ontvangen klacht van een cliënt, opdrachtgever of van een andere betrokkene over de wijze waarop de behandelend medewerk(st)er zijn of haar werk doet of over de organisatie als zodanig wordt meteen aan de directie kenbaar gemaakt.
  2. Binnen 2 werkdagen wordt de ontvangst van de klacht door de manager aan de klager schriftelijk, per email of brief, bevestigd en uiterlijk 5 werkdagen na ontvangst van de klacht zal het onderzoek naar de klacht starten. Een inhoudelijke reactie, gericht op een oplossing van de klacht, kunt u uiterlijk binnen 20 werkdagen tegemoet zien.
  3. Na ontvangst van de klacht wordt door de directie een onderzoek ingesteld naar de aard en ernst van de klacht en neemt de directie daarover een standpunt in. De directie betrekt in haar oordeel het door de organisatie geformuleerde beleid en de functieomschrijving van de betrokken medewerk(st)er.
  4. Van deze klachtenregeling en alle ontvangen klachten houdt Hofmans Letselschade een adequate administratie bij. De klacht en de afhandeling van de klacht staan geregistreerd in i-letsel.
  5. Als de afhandeling van de klacht niet tot een voor cliënt passende oplossing leidt, staat het de klager vrij zich rechtstreeks te wenden tot het NIVRE (Nederlands Instituut Van Register Experts), Postbus 4231, 3006 AE Rotterdam, (010) 242 85 55, e-mail secretariaat@nivre.nl
  6. Deze regeling -genaamd “Klachtenregeling” – is op 01 juni 2008 in werking getreden en is gepubliceerd op de website www.hofmansletselschade.nl
  7. Hiermee voldoet Hofmans Letselschade aan de eisen die de het Nationaal Keurmerk Letselschade stelt aan de klachtenregeling voor in het Register ingeschreven belangenbehartigers.

Stichting Nederlands Instituut van Registerexperts (NIVRE)
Postbus 4231
3006 AE Rotterdam
Zie www.nivre.nl

Gratis advies nodig?

020-4714004

Of mogen wij u terug bellen?

Laat uw telefoonnummer achter, u krijgt dan gratis advies van onze letselschade expert.

Hoe werkt het?

1. Letselschade gratis melden
2. Letselschade expert neemt contact op
3. Wij gaan aan de slag
4. Klaar!

Heeft u vragen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op!