Ervaren en vakkundig

Ervaren en deskundig

Hofmans Letselschade is een betrouwbare partij met jarenlange ervaring. Het bijhouden van vakkennis heeft voor ons hoge prioriteit. Daarnaast is Hofmans Letselschade lid van brancheorganisaties die zich bezighouden met kwaliteit en richtlijnen in de letselschade.

Ervaren en vakkundig in letselschade
Onze medewerkers zijn ervaren en goed opgeleid. Wij blijven op de hoogte van de laatste ontwikkelingen doordat we meedoen aan opleidingen, cursussen en congressen.

Nationaal Keurmerk Letselschade

Nationaal keurmerk letselschade

Hofmans Letselschade staat ingeschreven in het Register Letselschade van De Letselschade Raad. Het Register is een kwaliteit stelsel voor professionele letselschade dienstverleners. U kunt daarover informatie vinden op Register Letselschade.

De Letselschade Raad (DLR)

De Letselschade Raad wil meer duidelijkheid in de afhandeling van letselschade krijgen. Daarnaast willen zij meer samenwerken met alle partijen. Daarom streven zij naar een betere en meer persoonlijke omgang met het slachtoffer. Ook willen zij de technische onderdelen van de schaderegeling verbeteren. In De Letselschade Raad zijn alle invalshoeken van de personenschade (schade aan personen, bijvoorbeeld letsel als gevolg van een ongeluk) vertegenwoordigd.

Ervaren en vakkundig 8

De Letselschade Raad wil bijdragen aan meer duidelijkheid, voorspelbaarheid en openheid op alle onderdelen van het schaderegelingsproces. Dit moet duidelijk, verstandig en (als dat kan) via een standaard traject verlopen. Het belangrijkste daarbij is dat het slachtoffer een vergoeding krijgt voor de schade die echt geleden is. Niet meer en niet minder.

Het uitgangspunt bij het behandelen van een letselschade is dat het slachtoffer centraal staat. Daarom willen wij graag dat het proces gaat zoals dat beschreven is in de Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL). Met deze spelregels kan de schaderegeling sneller verlopen en is het proces beter controleerbaar. Hofmans Letselschade werkt volgens de Gedragscode Behandeling Letselschade.

Naast de GBL heeft De Letselschade Raad de GOMA ontwikkeld (Gedragscode Openheid medische incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid: GOMA). Hierin staat hoe zorgverleners het best met problemen in de gezondheidszorg kunnen omgaan, zoals bijvoorbeeld fouten door artsen die schade opleveren.

Op 31 mei jl. heeft de Letselschade Raad heeft zogeheten ‘GOMA-register’ gelanceerd. De GOMA staat voor Gedragscode Openheid medische incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid. In dit register staan zorginstellingen, verzekeraars en belangenbehartigers vermeld, die hebben toegezegd zich te zullen houden aan de gedragscode en de in deze code vermelde aanbevelingen te zullen toe passen. Namens Hofmans Letselschade heeft collega mr. Annemiek van Reenen-ten Kate zich als eerste belangenbehartiger in Nederland ingeschreven in dit register. Meer  informatie over de GOMA kunt u vinden op de website van de Letselschaderaad.

Kwaliteit staat bij Hofmans Letselschade zeer hoog in het vaandel. Wij vinden het belangrijk om samen met partijen verantwoordelijkheid te nemen voor een zorgvuldige en adequate afwikkeling van medische aansprakelijkheidskwesties en alle zaken volgens de Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL) te behandelen. Het slachtoffer staat ook bij ons altijd centraal!

Mr Annemiek van Reenen-ten Kate , NIVRE Register-expert personenschade, is gespecialiseerd in de behandeling van medische aansprakelijksheidszaken. Wanneer u vragen heeft die betrekking hebben op een medisch geschil kunt u altijd contact opnemen met haar. Zij staat u graag te woord.

Verder lezen: www.deletselschaderaad.nl.

Nederlands Instituut van Register Experts (NIVRE)

Het NIVRE geeft jaarlijks een overzicht uit van experts en risicodeskundigen in tien verschillende schadebranches. Hieronder valt ook de personenschadebranche.

Om voor registratie in aanmerking te komen moet men diverse cursussen hebben gevolgd. Medewerkers van Hofmans Letselschade volgen elk jaar de door het NIVRE vereiste cursussen om register-expert te worden en te blijven. Een van deze bijeenkomsten is het jaarlijkse ‘Rendez-vous d’expertise’ (expertise bijeenkomst).  Verder lezen: www.nivre.nl.

Nederlands Instituut van Schaderegelaars (NIS)

Het NIS is een beroepsvereniging voor letselschaderegelaars en voor personenschaderegelaars die persoonlijke contacten hebben met slachtoffers door huisbezoeken e.a.

Nederlands Instituut van Schaderegelaars

Nederlands Instituut van Schaderegelaars

Het NIS heeft als doel “het bevorderen èn het instandhouden van de vakkennis van haar leden. Hiertoe worden jaarlijks tenminste negen bijeenkomsten georganiseerd voor de leden. Deze doelstelling heeft er mede toe geleid dat binnen het NIS zowel belangenbehartigers als letselschaderegelaars van verzekeraars elkaar ontmoeten.”

Medewerkers van Hofmans Letselschade zijn lid van het NIS en twee van onze belangenbehartigers zijn lid van het bestuur van het NIS. Verder lezen: www.nisletsel.nl.

Stichting Personenschade Instituut van Verzekeraars (PIV)

Het PIV is opgericht door Nederlandse aansprakelijkheidsverzekeraars. Het PIV organiseert jaarlijks een bijeenkomst, waar deskundigen op het gebied van personenschade het woord voeren.

Stichting Personenschade Instituut van Verzekeraars

Stichting Personenschade Instituut van Verzekeraars

Medewerkers van Hofmans Letselschade nemen regelmatig deel aan de PIV-activiteiten. Verder lezen:  www.stichtingpiv.nl.

Vereniging van Letselschade Advocaten (LSA)

Het LSA is de vereniging van advocaten die gespecialiseerd zijn in de behandeling van letsel- en overlijdensschade. Het LSA organiseert elk jaar een congres, waar LSA-leden en andere personenschadebehandelaars voor worden uitgenodigd. Verder organiseert het LSA regelmatig cursussen.

Medewerkers van Hofmans Letselschade bezoeken ieder jaar het LSA-congres. Verder nemen ze deel aan cursussen en congressen van het LSA. Verder lezen: www.lsa.nl.

Nationale Letselschade Experts (NLE)

Nationale Letselschade Experts (NLE)

Nationale Letselschade Experts (NLE)

De Nationale Letselschade Experts is een samenwerkingsverband van verschillende erkende en gecertificeerde letselschadebureaus. Om lid te kunnen worden van de NLE moet een letselschadebureau aan zeer hoge eisen voldoen. Deze eisen zijn hetzelfde als bij het het Keurmerk Letselschade. Hofmans Letselschade is aangesloten bij de NLE. Voor Hofmans Letselschade en de andere leden van de NLE is het opkomen voor de slachtoffers het belangrijkst. Dit doen wij op een deskundige en professionele manier. Verder lezen: www.nle-letsel.nl.

Project Empowerment Letselschadeslachtoffers

Hofmans Letselschade heeft deelgenomen aan het project Project Empowerment Letselschadeslachtoffers, dat werd geleid door professor Akkermans van de rechtenfaculteit van de Vrije Universiteit in Amsterdam (VU).

Dit was een onderzoek met als doel het welzijn en het herstel van slachtoffers van verkeersongevallen te verbeteren. Hiervoor werd een een interactieve website gebruikt. Deze website bestaat uit twee delen waarbij deel 1 algemene informatie geeft over de letselschadeafwikkeling. Deel 2 gaat over coaching via internet, de zogenaamde e-coaching.

Een aantal cliënten van Hofmans Associates heeft deelgenomen aan dit onderzoek. Het slachtoffer staat ook bij ons centraal en goed wetenschappelijk onderzoek kan de positie van het slachtoffer alleen maar verbeteren!

Gratis advies nodig?

020-4714004

Of mogen wij u terug bellen?

Laat uw telefoonnummer achter, u krijgt dan gratis advies van onze letselschade expert.

Hoe werkt het?

1. Letselschade gratis melden
2. Letselschade expert neemt contact op
3. Wij gaan aan de slag
4. Klaar!

Heeft u vragen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op!