Meer over letselschade

Meer over letselschade

Hoe werkt het precies als u letselschade denkt te hebben? Wilt u meer over letselschade weten? Hieronder beschrijven wij precies hoe de afhandeling van letselschade in zijn werk gaat. Weet u niet of u letselschade heeft, of uw geval onder letselschade valt? Neem dan altijd vrijblijvend contact op, het eerste gesprek is geheel gratis en u zit nergens aan vast.

Er zijn vele soorten van letselschade, een aantal voorbeelden zijn:

1. Melden van de schade

Hofmans Letselschade helpt slachtoffers bij het verhalen van hun schade op de partij die aansprakelijk is. Het traject begint met het melden van uw schade. Neem contact met ons op via telefoonnummer 020 – 471 4004 of via dit formulier.

2. Aansprakelijk stellen

Hofmans Letselschade onderzoekt samen met u wie aansprakelijk is voor uw schade. Zodra dat duidelijk is, stellen we degene die de schade heeft veroorzaakt aansprakelijk. Meestal betekent dat eigenlijk dat we zijn of haar verzekeraar aansprakelijk stellen.

3. Verzamelen informatie

Nadat de andere partij aansprakelijk is gesteld, wordt er aanvullende informatie verzameld en uitgewisseld tussen de partijen. De informatie verzamelen we bijvoorbeeld bij de politie, getuigen, huisarts, medisch specialist, bedrijfsarts of anderen. Dit doen we samen met u, en met uw toestemming, zodat u altijd op de hoogte bent en goed voorbereid beslissingen kunt nemen.

4. Nader onderzoek gevolgen letsel

Op basis van alle verzamelde informatie kan worden uitgezocht wat de gevolgen zijn van het letsel voor uw gezondheid en uw dagelijks leven. Hiervoor kunnen een of meer ‘driegesprekken’ nodig zijn tussen u, uw belangenbehartiger en die van de andere partij. Het is onze ervaring dat het prettig is dit bij u thuis te doen. Uw schade kan bestaan uit:

 – Materiële schade

Materiële schade is schade die direct in geld is uit te drukken. Dit betekent bijvoorbeeld: beschadiging van uw eigendommen (bijvoorbeeld auto, fiets of kleding) maar ook misgelopen inkomen, kosten voor het ziekenhuis, reiskosten, huishoudelijke hulp en dergelijke.

– Immateriële schade

Immateriële schade is schade veroorzaakt door het verdriet, de pijn en het verlies aan levensvreugde na een ongeval. Een schadevergoeding die wordt uitgekeerd voor immateriële schade wordt ook wel smartengeld genoemd.

5. Voorschot ontvangen

Ondertussen kunt u door uw letsel al te maken krijgen met extra kosten voor huishouden, vervoer, oppas, ziektekosten en dergelijke. U kunt bijvoorbeeld het werk in en om het huis niet meer zelf doen. Dan zult u regelmatig hulp moeten inhuren. In dat geval kunnen we tussentijds een voorschot aanvragen op de schadevergoeding.

6. Letselschade definitief vaststellen

Als alle medische gevolgen van het letsel duidelijk zijn, overleggen wij met u over de definitieve schadevergoeding. Daarbij worden alle schadeposten besproken.

7. Schadevergoeding

Soms schakelt Hofmans Letselschade daarvoor een rekenbureau in, bijvoorbeeld om uit te rekenen hoeveel u door het letsel minder verdient en pensioen opbouwt. Vervolgens dienen wij een vordering in bij de aansprakelijke partij. Soms ontstaat discussie over de hoogte van sommige schadeposten. Hofmans Letselschade streeft daarbij een zo goed mogelijk resultaat na.

8. Overeenkomst

Als alle partijen het eens zijn, wordt er vaak een vaststellingsovereenkomst opgesteld.

Daarbij kijken we eerst of er een voorbehoud nodig is, bijvoorbeeld omdat die ‘medische eindsituatie’ nog niet is bereikt. Dan heet dat een ‘afwikkeling onder voorbehoud’, waarmee u in de toekomst op de zaak kunt terugkomen.

Zodra de eindovereenkomst door alle partijen is getekend, wordt het schadebedrag door de aansprakelijke partij aan u betaald.

9. Afronding letselschadetraject

Als alle stappen zijn gezet in het dossier en de schadevergoeding is betaald, dan kan de zaak worden afgesloten. Daarmee is het letselschade-traject formeel gezien afgerond. Zijn er daarna nog vragen, dan kunt u ons altijd bellen.

Gratis advies nodig?

020-4714004

Of mogen wij u terug bellen?

Laat uw telefoonnummer achter, u krijgt dan gratis advies van onze letselschade expert.

Hoe werkt het?

1. Letselschade gratis melden
2. Letselschade expert neemt contact op
3. Wij gaan aan de slag
4. Klaar!

Denkt u letselschade te hebben? Meld deze dan direct bij ons.