Letselschade op het werk

Definitie

Dit is letsel dat ontstaat door een ongeval bij het uitvoeren van uw werkzaamheden, bijvoorbeeld door onveilige arbeidsomstandigheden. Er wordt ook wel gesproken van een bedrijfsongeval of een arbeidsongeval.

Voorbeelden en oorzaken

Een bouwvakker valt bijvoorbeeld van een steiger en loopt rugletsel op of een machinebankwerker raakt een vinger kwijt door een onveilige machine. Ongevallen met verstrekkende gevolgen.

Aansprakelijkheid

Uitgezocht moet worden of de werkgever aansprakelijk is. Voldeden de arbeidsomstandigheden en de gebruikte apparaten aan de voorgeschreven veiligheidseisen? Waren de instructies voor het uitvoeren van het werk duidelijk? Heeft uw werkgever alles gedaan om het ongeval te voorkomen? Is het voorval gemeld bij de Arbeidsinspectie?

Schadeposten en vergoedingen

Soms zijn er direct na het ongeval veel onkosten zoals de schade aan uw voertuig of kleding, reiskosten, medische kosten of kosten voor het inschakelen van huishoudelijke hulp. Ook andere schadeposten direct na het ongeval of in de verdere toekomst kunnen een rol spelen. Soms ontstaan problemen op het werk.

Aanpak Hofmans Letselschade

Wanneer Hofmans Letselschade vaststelt dat er aansprakelijkheid is, kan uw werkgever aansprakelijk worden gesteld. Uiteraard gebeurt dat in goed overleg met u. De meeste werkgevers zijn voor schade door een bedrijfsongeval verzekerd.

Bij de heer Jansen, die een vinger kwijt raakte door een onveilige machine erkende de werkgever aansprakelijkheid na overleg met Hofmans Letselschade. Door een aanpassing aan de machine kon de heer Jansen toch weer zijn eigen werk uitvoeren.

Anders was dat bij de bouwvakker, die na de val van de steiger rugletsel opliep. Hofmans Letselschade zocht samen met de bouwvakker en zijn werkgever naar een oplossing. Op kosten van de WA-verzekeraar van de werkgever werd hij omgeschoold tot technisch tekenaar en werkt nu met veel plezier nog bij het zelfde bedrijf.