Letselschade in het verkeer

Definitie

Alle verkeersdeelnemers kunnen betrokken raken bij een verkeersongeval, of u nu voetganger, fietser, of bestuurder van een motorvoertuig bent. Daarbij kan iemand gewond raken.

Voorbeelden en oorzaken

Een overstekende voetganger wordt bijvoorbeeld aangereden op een zebrapad door een automobilist die niet oplet. Een ander voorbeeld: u staat stil in een file en iemand rijdt achterop tegen uw auto aan. In beide gevallen is er een verkeersfout gemaakt door de andere partij.

Aansprakelijkheid

Als het ongeval is veroorzaakt door de schuld van een ander, kan Hofmans de WA-verzekeraar van de tegenpartij aansprakelijk stellen en een schadevergoeding vorderen.

Schadeposten en vergoedingen

Soms zijn er direct na het ongeval veel onkosten zoals de schade aan uw voertuig of kleding, reiskosten, medische kosten of kosten voor het inschakelen van huishoudelijke hulp. Ook andere schadeposten direct na het ongeval of in de verdere toekomst kunnen een rol spelen. Soms ontstaan problemen op het werk.

Aanpak Hofmans Letselschade

Hofmans Letselschade inventariseert samen met u de schade en de verdere problemen en probeert daarvoor oplossingen te vinden. Zoals bij Ina, zij liep bij een ongeval met de scooter ernstig beenletsel op en kon haar baan in de verzorging niet meer uitvoeren. Ook thuis waren er problemen bij haar huishoudelijke werk en de verzorging van haar kinderen. Hofmans regelde in overleg met Ina en de WA-verzekeraar, dat Ina op kosten van de WA-verzekeraar hulp kon inschakelen voor in huis. Verder kreeg ze hulp bij het vinden van een andere baan.