Letselschade door sport of spel

Definitie

Het is algemeen bekend dat u, wanneer u sport, altijd een verhoogd risico loopt op ongelukken en blessures. Beoordeeld zal moeten worden of er bij een sportongeval sprake is van een ongelukkige samenloop van omstandigheden of dat de schade is ontstaan doordat de normale spelregels zijn overtreden.

Voorbeelden en oorzaken

Denk aan een val van een ruiter tijdens paardrijles, een pijl uit een handboog die verkeerd terecht komt of een vechtpartij op het voetbalveld.

Een voorbeeld is de twaalfjarige Carmen die tijdens een gymles uit de ringen viel en haar been brak.

Aansprakelijkheid

Als deze schade wordt veroorzaakt binnen het normale spel en er volgens de spelregels wordt gespeeld, dan kan uw schade niet worden verhaald en dient u uw eigen schade te dragen. Wanneer u dus binnen een normaal hockeyspel een stick tegen uw been krijgt en letsel oploopt, is de andere partij niet aansprakelijk voor uw schade.

Dit kan anders zijn wanneer iemand u tijdens datzelfde spel met een stick slaat als u de bal al heeft doorgespeeld. Voor het bepalen van de aansprakelijkheid zijn dit vaak lastige situaties en het is dan ook moeilijk te bewijzen dat er aansprakelijkheid is. Beoordeeld zal moeten worden of er sprake is van een ongelukkige samenloop van omstandigheden of dat de andere partij de spelregels op grove wijze heeft overtreden.

Schadeposten en vergoedingen

Soms zijn er direct na het ongeval veel onkosten zoals de schade aan uw kleding, reiskosten, medische kosten of kosten voor het inschakelen van huishoudelijke hulp. Ook andere schadeposten direct na het ongeval of in de verdere toekomst kunnen een rol spelen. Soms ontstaan problemen op het werk.

Aanpak Hofmans Letselschade

Hofmans Letselschade zal voor u beoordelen of het letsel is ontstaan door een onrechtmatige gedraging van de tegenstander of dat er sprake was van een ongelukkige samenloop van omstandigheden.

In het geval van Carmen, die uit de ringen was gevallen, heeft Hofmans Letselschade de school aansprakelijk gesteld. De gymlerares had namelijk de oefening onvoldoende begeleid en er lagen geen beschermende matten op de grond.