Letselschade door sport of spel

Wanneer is er sprake van letselschade door sport of spel?

Heeft u letsel door sport of spel opgelopen? Dan is de vraag of er sprake is van een ongelukkige samenloop van omstandigheden, of dat de schade is ontstaan doordat de normale spelregels buitensporig zijn overtreden. Denk bijvoorbeeld aan een vechtpartij op het voetbalveld.

Wanneer kunt u iemand aansprakelijk stellen?

Als uw letselschade wordt veroorzaakt binnen het normale spel en er volgens de spelregels wordt gespeeld, dan kan uw schade niet worden verhaald en dient u uw eigen schade te dragen. Wanneer u dus binnen een normaal hockeyspel een stick tegen uw been krijgt en letsel oploopt, is de andere partij niet aansprakelijk voor uw schade. Dit kan anders zijn wanneer iemand u tijdens datzelfde spel met een stick slaat als u de bal al heeft doorgespeeld. Voor het bepalen van de aansprakelijkheid zijn dit vaak lastige situaties en het is dan ook moeilijk te bewijzen dat er aansprakelijkheid is. Beoordeeld zal moeten worden of er sprake is van een ongelukkige samenloop van omstandigheden of dat de andere partij de spelregels op grove wijze heeft overtreden.

Hoe hoog is de schadevergoeding?

Dat hangt helemaal af van de ernst van de gevolgen, en met welke schadeposten u te maken heeft gekregen. Soms zijn er direct na het ongeval veel onkosten zoals de schade aan uw kleding, reiskosten, medische kosten of kosten voor het inschakelen van huishoudelijke hulp. Ook andere schadeposten direct na het ongeval of in de verdere toekomst kunnen een rol spelen. Soms ontstaan zelfs problemen op het werk. Met al deze aspecten houdt Hofmans Letselschade rekening bij het vaststellen van de schadevergoeding.

Wij helpen u helemaal gratis

Hofmans Letselschade helpt u geheel kosteloos, van begin tot eind. We zullen voor u beoordelen of het letsel is ontstaan door een onrechtmatige gedraging van de andere partij of dat er sprake was van een ongelukkige samenloop van omstandigheden. In het eerste geval, zullen we de verantwoordelijke partij aansprakelijk stellen en een zo hoog mogelijke schadevergoeding voor u realiseren. Zo kwam ook de twaalfjarige Carmen bij ons terecht, die tijdens een gymles uit de ringen viel en haar been brak. Hofmans Letselschade heeft de school aansprakelijk gesteld. De gymlerares had namelijk de oefening onvoldoende begeleid en er lagen geen beschermende matten op de grond.