Letselschade door medische fout

Definitie

Een arts of andere zorgverlener moet zijn of haar werk naar behoren uitvoeren. Er is sprake van een medische fout als redelijkerwijs van de arts had mogen worden verwacht dat hij de ingreep of behandeling anders had moeten uitvoeren.

Voorbeelden en oorzaken

Na een blindedarmoperatie blijkt dat er een verbandgaasje in uw buik is achtergebleven. Of u struikelt en loopt een gebroken arm op. Op de Eerste Hulp worden röntgenfoto’s gemaakt van uw arm, maar de radioloog mist de armbreuk waardoor de arm een afwijkende stand ontwikkelt. Hierdoor moet u geopereerd worden om de schade te herstellen. U kunt ook denken aan verkeerde operatietechnieken, onvoldoende nazorg of het toedienen van verkeerde medicijnen.

Aansprakelijkheid

Het is bij medische fouten vaak moeilijk vast te stellen wie daarvoor verantwoordelijk is en wie aansprakelijk gesteld kan worden. Bij instellingen als ziekenhuizen wordt het ziekenhuis aansprakelijk gesteld voor de fouten van alle medewerkers, ook als zij niet meer in dienst zijn.

Om te kunnen beoordelen of een arts een fout heeft gemaakt, moet worden vastgesteld of de arts zorgvuldig heeft gehandeld volgens de normen van de beroepsgroep.

Als een medische behandeling een slecht resultaat oplevert, betekent dat niet altijd dat er een medische fout is gemaakt. Fout gegaan betekent dus niet automatisch fout gedaan. Er kan bijvoorbeeld ook sprake zijn van een complicatie waar de arts niets aan kan doen. Daarnaast is de arts niet verantwoordelijk voor de armbreuk.

Schadeposten en vergoedingen

Soms zijn er direct na het ongeval veel onkosten zoals medische kosten, reiskosten of kosten voor het inschakelen van huishoudelijke hulp. Ook andere schadeposten direct na de medische fout of in de verdere toekomst kunnen een rol spelen. Soms ontstaan problemen op het werk.

Aanpak Hofmans Letselschade

Samen met u zal Hofmans Letselschade onderzoeken of de arts aansprakelijk is. Wij zullen moeten bewijzen dat de arts onzorgvuldig heeft gehandeld en dat de schade die u lijdt, is veroorzaakt door de fout van de arts. Onze medisch adviseur zal alle medische aspecten voor u beoordelen en vervolgens zal Hofmans Letselschade dan beoordelen of de arts of het ziekenhuis aansprakelijk gesteld kan worden. Als Hofmans Letselschade van mening is dat de arts inderdaad een fout heeft gemaakt, dan stelt Hofmans Letselschade het ziekenhuis aansprakelijk voor de schade en regelt dan doorgaans de schade met de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van het ziekenhuis.

In het geval van de gebroken arm, onderzoekt Hofmans Letselschade of de radioloog aansprakelijk is omdat hij de armbreuk had moeten zien op de röntgenfoto. Als dat zo is, dan stelt Hofmans Letselschade vast wat de extra schade is door het missen van de diagnose. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat u een extra operatie moet ondergaan waardoor u langer in het ziekenhuis ligt. Daarnaast kan er smartengeld gevraagd worden voor het extra leed.