Letselschade door gebrekkige wegen of paden

Definitie

Letselschade die ontstaat doordat de openbare weg, het pad of de stoep onvoldoende is onderhouden.

Voorbeelden en oorzaken

Robert valt bijvoorbeeld over een kapotte stoeptegel en breekt zijn enkel. Een ander voorbeeld is een bromfietser die ’s avonds in een gat in de weg rijdt, over de kop slaat en een zware hersenschudding oploopt.

Aansprakelijkheid

De gemeente, provincie, waterschap of staat zorgt als ‘wegbeheerder’ voor het onderhoud van weg, fietspad of stoep, zodat deze goed begaanbaar zijn. Als u de wegen niet normaal kunt gebruiken, moet hiervoor gewaarschuwd worden. Wordt daar niet goed voor gezorgd, dan kan de wegbeheerder aansprakelijk zijn voor de ongevallen die daardoor plaatsvinden.

Schadeposten en vergoedingen

Soms zijn er direct na het ongeval veel onkosten zoals de schade aan uw voertuig of kleding, reiskosten, medische kosten of kosten voor het inschakelen van huishoudelijke hulp. Ook andere schadeposten direct na het ongeval of in de verdere toekomst kunnen een rol spelen. Soms ontstaan problemen op het werk.

Aanpak Hofmans Letselschade

Is de wegbeheerder aansprakelijk dan zal Hofmans Letselschade alle schade verhalen die u daardoor lijdt. Overigens moet de gebruiker bewijzen dat de weg gebrekkig is.

In het geval van Robert heeft Hofmans Letselschade de gemeente aansprakelijk gesteld en ervoor gezorgd dat zijn schade is vergoed. Toen hij tijdens zijn herstel niet mocht lopen, heeft hij ook de kosten van de tijdelijke hulp in de huishouding vergoed gekregen.