/Wat gebeurt er als de aansprakelijkheid toch niet wordt erkend?

Wat gebeurt er als de aansprakelijkheid toch niet wordt erkend?

In de wet is bepaald dat iemand verantwoordelijk is voor zijn of haar eigen schade, tenzij iemand anders hiervoor verantwoordelijk kan worden gesteld. Wanneer er geen aansprakelijkheid is, dient u uw eigen schade te ‘dragen’ en kan er geen claim worden ingediend.

2018-11-30T14:19:31+00:00