In de wet is bepaald dat iemand verantwoordelijk is voor zijn of haar eigen schade, tenzij iemand anders hiervoor verantwoordelijk kan worden gesteld. Wanneer er geen aansprakelijkheid is, dient u uw eigen schade te ‘dragen’ en kan er geen claim worden ingediend.