Ook de verzekeraar van de andere partij wil graag weten hoe het met u gaat. Het is gebruikelijk dat een vertegenwoordiger van de verzekeraar samen met een expert van Hofmans Letselschade bij u thuis komt om uw schade te bespreken en te bepalen. Er worden dan vaak direct afspraken gemaakt over een voorschot voor de gemaakte kosten, de te verwachten kosten en het verdere schaderegelingstraject.