Het belangrijkste bij letselschade is het bepalen van uw gezondheidsschade. Daarvoor vragen wij uw toestemming om uw medisch dossier op te vragen bij de behandelende arts en eventueel de huisarts. Onze medisch adviseur bepaalt op basis daarvan de aard en de ernst van uw letsel. De medisch adviseur onderzoekt u niet zelf maar bekijkt en beoordeelt het medische dossier. In sommige gevallen vindt in overleg met de verzekeraar een onafhankelijk medisch onderzoek plaats. In dat geval wordt u wel onderzocht. Het verslag van de onafhankelijk arts vormt dan de basis voor de verdere schadeafwikkeling. Het verslag wordt ‘expertiserapport’ genoemd.