Alle schade die u lijdt als gevolg van het ongeval komt in de regel voor vergoeding in aanmerking. Voor de berekening van de schade wordt er een vergelijking gemaakt tussen uw situatie voor het ongeluk en uw situatie erna. Het verschil tussen deze twee situaties is dan de schade. Welke schadeposten worden vergoed kunt u zien op de Checklist Schadeposten.