Ik heb nu allerlei extra kosten. Is een voorschot mogelijk?

Zodra de verzekeraar van de andere partij ‘aansprakelijkheid erkent’ en er veel schade is , kan er direct een voorschot op de schadevergoeding worden gevraagd. Hofmans Letselschade bekijkt samen met u de kosten en bepaalt aan de hand daarvan de hoogte van het te vragen voorschot.

2018-11-30T14:19:06+00:00