Er kan in het geval van overlijden na een ongeval of een medische fout sprake zijn van schade. De persoon zelf is er dan niet meer, maar nabestaanden kunnen de schade dan claimen bij de verzekeraar. U kunt dan denken aan kosten van de begrafenis of de crematie. Ook kan er schade zijn omdat de overledene kostwinner was. Hofmans Letselschade zoekt dan voor u uit of de weggevallen inkomsten verhaald kunnen worden.  Zie ook Schadevergoeding