Als iemand bij een ongeval of een medische fout overlijdt, dan is er geen recht op smartengeld. Dit kan anders zijn als iemand pas enige tijd na het ongeval of de medische fout overlijdt. Nabestaanden hebben geen recht op smartengeld. Zij kunnen wel recht hebben op bijvoorbeeld een vergoeding voor de begrafeniskosten, of voor het feit dat het gezin van het slachtoffer financiële schade lijdt. Dit kan komen doordat het slachtoffer bijvoorbeeld kostwinner was.