Home » Tips bij letsel » Vragen en antwoorden
Vragen en antwoorden2022-01-17T18:10:59+01:00

Vragen en antwoorden

Veelgestelde vragen over letselschade

Veel van onze cliënten hebben behoefte aan informatie over letselschade, bijvoorbeeld over het letselschade traject, praktische zaken, schadevergoeding en financiële gevolgen. Hofmans Letselschade heeft een aantal van de meest gestelde vragen over letselschade voor u op een rijtje gezet.

Klik op een van de onderstaande vragen om het antwoord te lezen.

Waarom duurt het allemaal zo lang?2018-11-30T14:13:43+01:00

Hoe lang een zaak ‘loopt’, verschilt sterk. Het varieert van dossier tot dossier. Dit hangt onder andere af van de vraag of het snel duidelijk is wat er is gebeurd en wie aansprakelijk is. Verder kan het best lang duren voordat duidelijk is of u wel helemaal herstelt en wat de blijvende schade is. Hofmans Letselschade zet zich in voor een zo soepel mogelijk verloop van het hele traject.

Als iemand is overleden, bestaat er dan recht op smartengeld? Of geldt dat alleen voor de nabestaanden?2022-02-23T12:11:46+01:00

Als iemand bij een ongeval of een medische fout overlijdt, dan is er geen recht op smartengeld. Dit kan anders zijn als iemand pas enige tijd na het ongeval of de medische fout overlijdt. Nabestaanden hebben geen recht op smartengeld. Zij kunnen wel recht hebben op bijvoorbeeld een vergoeding voor de begrafeniskosten, of voor het feit dat het gezin van het slachtoffer financiële schade lijdt. Dit kan komen doordat het slachtoffer bijvoorbeeld kostwinner was.

Iemand is overleden. Kan ik dan toch schade claimen?2021-12-07T11:11:54+01:00

Er kan in het geval van overlijden na een ongeval of een medische fout sprake zijn van schade. De persoon zelf is er dan niet meer, maar nabestaanden kunnen de schade dan claimen bij de verzekeraar. U kunt dan denken aan kosten van de begrafenis of de crematie. Ook kan er schade zijn omdat de overledene kostwinner was. Hofmans Letselschade zoekt dan voor u uit of de weggevallen inkomsten verhaald kunnen worden.  Zie ook Schadevergoeding

Er is iets fout gegaan bij mijn medische behandeling, is de arts daarmee schuldig?2021-12-07T11:10:01+01:00

Fout gegaan betekent nog niet fout gedaan. Als er iets mis is gegaan bij een medische behandeling, dan zoekt Hofmans Letselschade voor u uit of de arts verkeerd heeft gehandeld en of de behandeling wel zorgvuldig en deskundig genoeg is uitgevoerd.

Ik heb geen verzekering voor rechtsbijstand; maakt dat uit?2021-12-07T11:04:26+01:00

Nee, dat maakt niet uit. De deskundigen van Hofmans Letselschade staan u graag bij! Onze kosten verhalen wij in de regel op de aansprakelijke partij.

Moet ik over de schadevergoeding belasting betalen?2021-12-07T11:10:20+01:00

Nee, het geld dat u krijgt, is een schadevergoeding. Dit wordt niet gezien als ‘inkomsten uit arbeid’ volgens de Belastingdienst. Om mogelijke problemen met de Belastingdienst te voorkomen, vraagt Hofmans Letselschade voor u een “belastinggarantie”. Dit is een officieel document waarin de verzekeraar nog eens bevestigt dat u geen belasting hoeft te betalen.

Is het niet gek om na een verkeerde medische behandeling een schadevergoeding te vragen? De arts heeft toch ook zijn best gedaan?2021-12-07T11:06:46+01:00

Ook al heeft de arts zijn best gedaan, dan kan er toch sprake zijn van een medische fout. In dat geval heeft u recht op vergoeding van uw schade.

Ik ken iemand die veel minder ernstig letsel had en een hogere vergoeding kreeg. Hoe kan dat?2021-12-07T11:10:51+01:00

Het is altijd lastig verschillende zaken met elkaar te vergelijken. Ieder mens is anders en dat geldt ook voor dossiers. Hofmans Letselschade verzamelt eerst zoveel mogelijk gegevens en kan dan pas een oordeel geven. Goed en gedegen onderzoek is erg belangrijk!

Waarom krijg ik geen advocaat?2021-06-29T14:47:32+01:00

Het verhalen van letselschade wordt in 95% van de gevallen buiten de rechtszaal afgehandeld. U heeft meestal geen advocaat nodig. Mocht dat toch nodig zijn, dan kan Hofmans Letselschade u helpen bij het vinden van een advocaat.

Wanneer komt mijn zaak voor de rechter?2018-11-30T14:17:10+01:00

Het verhalen van deze schade wordt in 95% van de gevallen buiten de rechtszaal afgehandeld. Wanneer Hofmans Letselschade er niet uit komt met de verzekeraar (gelukkig gebeurt dat niet vaak), kan uw zaak worden voorgelegd aan de rechter. In dat geval heeft u een advocaat nodig die u helpt bij het voeren van de procedure. Mocht dat toch nodig zijn, dan kan Hofmans Letselschade u helpen bij het vinden van een advocaat.

Komt u mij bezoeken of moet ik naar Hofmans Letselschade toekomen?2021-12-07T11:21:12+01:00

De letselschade-experts van Hofmans Letselschade komen in de regel bij u thuis langs om uw zaak met u te bespreken. Er zijn soms ook bezoeken waarbij een vertegenwoordiger van de aansprakelijke verzekeraar (de verzekeraar van de persoon die schuldig is aan uw schade) aanwezig is.

Komt er een arts om mij te onderzoeken?2021-06-29T14:48:07+01:00

Het belangrijkste bij letselschade is het bepalen van uw gezondheidsschade. Daarvoor vragen wij uw toestemming om uw medisch dossier op te vragen bij de behandelende arts en eventueel de huisarts. Onze medisch adviseur bepaalt op basis daarvan de aard en de ernst van uw letsel. De medisch adviseur onderzoekt u niet zelf maar bekijkt en beoordeelt het medische dossier. In sommige gevallen vindt in overleg met de verzekeraar een onafhankelijk medisch onderzoek plaats. In dat geval wordt u wel onderzocht. Het verslag van de onafhankelijk arts vormt dan de basis voor de verdere schadeafwikkeling. Het verslag wordt ‘expertiserapport’ genoemd.

Wat kan ik doen als ik geen geld heb voor rechtsbijstand?2021-12-07T11:11:17+01:00

Als slachtoffer van een ongeval of medische fout die door een ander is veroorzaakt, heeft u recht op schadevergoeding. Het maakt niet uit of u een rechtsbijstandsverzekering heeft. U kunt u kosteloos laten bijstaan door een letselschadespecialist. De kosten van rechtshulp worden namelijk gezien als onderdeel van uw schade. Hulp bij het verhalen van uw schade wordt dan betaald door de aansprakelijke partij. Is de tegenpartij niet of niet volledig aansprakelijk, dan kunnen er wel kosten voor u zijn. Hofmans Letselschade stemt dat van te voren met u af.

Ik heb schade. Wat wordt er vergoed?2022-07-21T15:00:35+01:00

Alle schade die u lijdt als gevolg van het ongeval komt in de regel voor vergoeding in aanmerking. Voor de berekening van de schade wordt er een vergelijking gemaakt tussen uw situatie voor het ongeluk en uw situatie erna. Het verschil tussen deze twee situaties is dan de schade. Welke schadeposten worden vergoed kunt u zien op de Checklist Schadeposten.

Ik heb nu allerlei extra kosten. Is een voorschot mogelijk?2021-12-07T11:11:05+01:00

Zodra de verzekeraar van de andere partij ‘aansprakelijkheid erkent’ en er veel schade is , kan er direct een voorschot op de schadevergoeding worden gevraagd. Hofmans Letselschade bekijkt samen met u de kosten en bepaalt aan de hand daarvan de hoogte van het te vragen voorschot.

Wat gebeurt er als de aansprakelijkheid toch niet wordt erkend?2021-12-07T11:11:42+01:00

In de wet is bepaald dat iemand verantwoordelijk is voor zijn of haar eigen schade, tenzij iemand anders hiervoor verantwoordelijk kan worden gesteld. Wanneer er geen aansprakelijkheid is, dient u uw eigen schade te ‘dragen’ en kan er geen claim worden ingediend.

Wie kom ik tegen in het schaderegelingstraject?2022-07-21T15:02:40+01:00

In het letselschadetraject komt u allerlei personen en organisaties tegen. Hofmans Letselschade heeft deze voor u hier op een rijtje gezet.

Wat doet de WA-verzekeraar?2018-11-30T14:20:24+01:00

Dat is de verzekeraar van de andere partij. Ook deze onderzoekt uw zaak en het kan daarom zijn dat iemand namens de WA-verzekeraar samen met de belangenbehartiger bij u op bezoek komt. Als blijkt dat de andere partij aansprakelijk is en een vergoeding moet worden betaald, dan betaalt de WA-verzekeraar de schade.

Ik heb schade aan mijn fiets en een paar kleine verwondingen. Kan ik daar dan ook een schadevergoeding voor krijgen?2021-12-07T11:09:06+01:00

Ook kleine verwondingen kunnen vervelend zijn. Ook voor deze verwondingen kan daarom een schadevergoeding worden gevraagd.

Ik heb geen blijvende schade. Heb ik dan toch recht op een schadevergoeding?2021-12-07T11:08:32+01:00

Voor de tijd dat u gezondheidsklachten heeft gehad, kan een schadevergoeding worden gevorderd.

Waarom komt de verzekeraar van de andere partij op bezoek? Is dat wel nodig?2021-12-07T11:07:46+01:00

Ook de verzekeraar van de andere partij wil graag weten hoe het met u gaat. Het is gebruikelijk dat een vertegenwoordiger van de verzekeraar samen met een expert van Hofmans Letselschade bij u thuis komt om uw schade te bespreken en te bepalen. Er worden dan vaak direct afspraken gemaakt over een voorschot voor de gemaakte kosten, de te verwachten kosten en het verdere schaderegelingstraject.

Heb ik recht op smartengeld?2021-06-29T14:48:10+01:00

In de wet is geregeld dat u, wanneer u lichamelijk letsel heeft opgelopen door de schuld van een ander, recht heeft op smartengeld. Smartengeld is bedoeld als compensatie voor pijn, verdriet en ´blijvende´ beperkingen. Alleen een slachtoffer heeft recht op smartengeld. Familie of nabestaanden kunnen geen smartengeld claimen.

Wat is risicoaansprakelijkheid?2021-06-29T14:48:14+01:00

Bij deze vorm van aansprakelijkheid gaat het niet om schuld of verwijtbaarheid. Zo kan een ouder bijvoorbeeld aansprakelijk worden gesteld voor een letselschade veroorzaakt door zijn kind. Ook de eigenaar van een dier kan aansprakelijk worden gesteld voor schade die het dier heeft veroorzaakt.

Wat is een medische expertise?2021-06-23T11:34:35+01:00

Dit is een uitgebreid medisch onderzoek door een onafhankelijk arts. Deze arts beoordeelt uw medisch dossier en kan u oproepen voor een onderzoek. De bedoeling van zo’n expertise is om duidelijkheid te krijgen over de blijvende lichamelijke klachten als gevolg van het ongeval. Meestal wordt zo’n medische expertise gedaan wanneer er een medische eindsituatie is. Het verslag van de onafhankelijk arts wordt ‘expertiserapport’ genoemd. Bij medische aansprakelijkheid wordt er vaak een medische expertise gedaan om duidelijk te krijgen of er nu wel of niet een medische fout is gemaakt.

Wat is letselschade?2021-06-23T11:34:24+01:00

Letselschade is lichamelijke of geestelijke schade ontstaan door een ongeval, medische fout of misdrijf.

Ik heb een zorgverzekering. Kan ik de kosten van de behandeling bij de verzekeraar indienen?2021-12-07T11:05:08+01:00

Alle nota’s van artsen en andere hulpverleners moeten eerst worden ingediend bij uw zorgverzekeraar. Wanneer deze de kosten niet of niet helemaal vergoedt, dan kunnen deze worden geclaimd bij de aansprakelijke verzekeraar.

Kan mijn zaak verjaren?2021-06-29T15:47:56+01:00

Ja, dat kan. Verjaren betekent dat u na een bepaalde periode geen aanspraak meer kunt maken op schadevergoeding. Dit is meestal na 3 of 5 jaar. Als Hofmans Letselschade uw belangen behartigt, onderzoeken wij meteen wanneer de verjaring ingaat.

Kan ik bij Hofmans Letselschade een second opinion aanvragen?2021-12-07T11:21:25+01:00

Second opinion betekent ‘tweede mening’. Bij letselschade gaat het om een onafhankelijke beoordeling van uw dossier door een andere belangenbehartiger. Wanneer u niet tevreden bent over de wijze waarop uw dossier tot nu toe is behandeld en u zich bijvoorbeeld afvraagt of uw belangenbehartiger uw dossier wel zorgvuldig en naar behoren heeft behandeld kunt u ons uw dossier voorleggen. Het kan ook zo zijn dat u twijfelt of men wel de juiste schade heeft gevorderd. In dit soort gevallen kan één van de letselschade-experts van Hofmans Letselschade uw dossier kostenloos beoordelen en met u de mogelijkheden en onmogelijkheden bespreken.

Gratis advies nodig?

020-4714004

Of mogen wij u terug bellen?

Laat uw telefoonnummer achter, u krijgt dan gratis advies van onze letselschade expert.

Hoe werkt het?

1. Letselschade gratis melden
2. Letselschade expert neemt contact op
3. Wij gaan aan de slag
4. Klaar!

Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact met ons op.

Ga naar de bovenkant