Praktische adviezen bij letselschade

Praktische adviezen bij letselschade

Op het moment dat u letselschade oploopt, bijvoorbeeld door een verkeersongeluk, medische fout of slecht wegdek, komt u vaak in een pijnlijke en verwarrende situatie terecht. U kunt zich zorgen maken over praktische zaken, de toekomst, thuis of werk.

Hofmans Letselschade heeft een aantal praktische tips voor u verzameld.

Aanrijdingsformulier (SAF)

Dit is het formulier waarop u samen met de andere partij dient aan te geven wat er is gebeurd. De inhoud van dit fomulier is erg belangrijk. Zorg er daarom voor dat u het zo goed en zo volledig mogelijk invult. Vergeet niet uw handtekening onder het formulier te zetten. Denk ook aan het invullen van de achterkant van het formulier! Schadeformulier Europa

Arbo-dienst

Als u door het ongeval niet kunt werken, is het belangrijk dat u uw werkgever daarvan meteen op de hoogte stelt (laat stellen). Uw werkgever kan dit doorgeven aan de arbo-arts (= bedrijfsarts). Deze arts kan u oproepen of bellen.

Bonnen en rekeningen

Het is belangrijk om goed bij te houden welke kosten u maakt en de bewijzen daarvan te bewaren. Het gaat dan om kosten die u niet zou hebben gemaakt als u geen letsel zou hebben opgelopen.
Tip: bewaar alle bonnen en leg ze op een vaste plek neer.

Familie en vrienden

Familie en vrienden kunnen vaak de zorg op zich nemen voor kinderen, huisdieren, praktische zaken rond vervoer, het huis of het laten herstellen van de schade aan de auto.

Huisarts

Het is belangrijk om zo snel mogelijk contact op te nemen met uw huisarts wanneer u door een ongeval gewond bent geraakt. Zo mogelijk binnen 48 uur na het ongeval. Dit ook erg belangrijk als u bijvoorbeeld ZZP-er bent en geen bedrijfsarts hebt. Ga zo snel mogelijk naar uw huisarts en laat de huisarts het letsel precies vaststellen en vastleggen.

Huisdieren

Vaak hebben mensen al een oppas voor hun huisdieren voor vakanties. Probeer eerst om deze mensen In te schakelen. Anders biedt een dierenpension mogelijk uitkomst. De kosten hiervan zal Hofmans Letselschade dan uiteraard verhalen op de aansprakelijke verzekeraar.

Hulp in de huishouding

Wanneer u niet of niet alle huishoudelijke werkzaamheden meer kunt doen als gevolg van het ongevalsletsel, kunt u hiervoor hulp zoeken. Dat kan familie zijn of een vriend(in), maar u kunt ook bij de Thuiszorg hulp aanvragen. Zij komen bij u thuis om een zogeheten ‘indicatie’ af te geven. In de indicatie staat beschreven wat u niet zelf kunt doen en hoeveel uren hulp u nodig heeft. Als de verzekeraar van de andere partij de aansprakelijkheid heeft erkend, zal Hofmans Letselschade uiteraard uw kosten voor deze hulp verhalen.

Oppas

Het is belangrijk om goede afspraken te maken met familie of bekenden over de zorg en opvang van uw kind(eren) wanneer u bijvoorbeeld in het ziekenhuis ligt.

Paspoort of rijbewijs

Tegenwoordig is het dragen van identiteitsbewijs verplicht. Neem dit altijd mee.

Politie

Tegenwoordig is het zo dat van eenvoudige ongevallen geen proces-verbaal wordt opgemaakt. Het schade-aangifteformulier (aanrijdingsformulier) is dan erg belangrijk. De politie komt wel in beeld bij ernstige verkeersongelukken, mishandeling e.d. Wanneer er sprake is van mishandeling is het erg belangrijk dat u hiervan aangifte doet bij de politie. Vraag altijd een kopie van de aangifte! Van ernstige verkeersongevallen wordt door de politie een proces-verbaal opgemaakt. Dit kan soms wel even duren. U kunt dit zelf niet opvragen, maar uw belangenbehartiger kan een kopie van het proces-verbaal opvragen bij de Stichting Processen-Verbaal of bij Justitie.

Sociale voorzieningen

Als u door uw letsel hulp nodig hebt bij het huishouden, verzorging of aanpassingen aan woning of vervoer, dan kunt u gebruik maken van 2 sociale voorzieningen:

– WMO
Op grond van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning kunt u hulp aanvragen bij de gemeente. Zij kunnen u dan verder informeren over de hulp in uw specifieke situatie.

– AWBZ
De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten vergoedt medische kosten die niet onder uw zorgverzekering vallen. Als uw zorg (bijvoorbeeld verpleging, persoonlijke verzorging, begeleiding) wilt aanvragen uit de AWBZ heeft u een indicatie nodig. Dit is een besluit van het CIZ waarin bestaat welke zorg u nodig heeft en hoeveel. Dit kunt u zelf bij het CIZ aanvragen.

Vervoer naar huis en vervangend vervoer

Taxikosten vanuit het ziekenhuis naar huis kunnen worden vergoed als u niet met het openbaar vervoer kunt. Vervangend vervoer: wanneer uw auto of motor niet meer bruikbaar is door het ongeval, dan kunt u tijdelijk een vervangende auto of motor huren. Let wel: van de huurkosten wordt slechts 75% vergoed. Dit is zo omdat u zonder ongeval ook kosten zou moeten maken voor het gebruik van uw eigen auto of motor. In het algemeen wordt een huurperiode van maximaal twee weken vergoed.

Verzekeringen

Check uw verzekeringen. Kijk goed of u bijvoorbeeld één van de volgende verzekeringen heeft:

• Arbeidsongeschiktheidsverzekering (als u niet in vaste dienst bent)
• Ongevallenverzekering
• Rechtsbijstandverzekering
• Reisverzekering/annuleringsverzekering
• Ziektekostenverzekering

U kunt ook even contact opnemen met uw assurantietussenpersoon wanneer deze de verzekeringen voor u heeft afgesloten.

Voorschot

Tijdens de behandeling van uw letselschade, kunt u al te maken hebben met de blijvende gevolgen van uw letsel, waardoor u bijvoorbeeld het werk in het huishouden of de tuin niet meer kunt doen. Dan zult u regelmatig hulp moeten inhuren, zoals een schoonmaker, tuinman of schilder. In dat geval kunnen we tussentijds al bij de andere partij een voorschot aanvragen.

Gratis advies nodig?

020-4714004

Of mogen wij u terug bellen?

Laat uw telefoonnummer achter, u krijgt dan gratis advies van onze letselschade expert.

Hoe werkt het?

1. Letselschade gratis melden
2. Letselschade expert neemt contact op
3. Wij gaan aan de slag
4. Klaar!

Heeft u vragen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op!