Loading...
Smartengeld2018-11-30T15:42:24+00:00

Vergoeding voor alle pijn en verdriet voor de verwondingen die iemand heeft opgelopen en voor de eventuele blijvende beperkingen die hij/zij hierdoor zal blijven ondervinden. De hoogte van het smartengeld hangt onder meer af van de aard en ernst van het letsel, de duur van een (eventuele) ziekenhuisopname, de blijvende (psychische) gevolgen van een ongeval en blijvende verminkingen of ontsieringen aan het lichaam. Ook kunnen de leeftijd en het beroep van het slachtoffer een rol spelen bij de hoogte van het smartengeld. De vergoeding wordt altijd per geval vastgesteld. Hierbij wordt wel gekeken naar bedragen die eerder door rechters zijn toegekend.

Terug naar begrippenlijst