Loading...
Correctierecht2018-11-30T15:19:15+00:00

Uw recht om gegevens in uw medisch dossier te laten corrigeren. Dat kan wanneer de gegevens niet kloppen, niet volledig zijn of als de gegevens niet van belang zijn voor het doel van het medisch dossier. Het correctierecht geldt alleen voor ‘feiten’, zoals naam, geboorteplaats, geboortedatum. Het correctierecht is geregeld in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Terug naar begrippenlijst