Loading...
Blijvende invaliditeit2018-11-30T15:15:50+00:00

Deze term komt u tegen in het medisch expertiserapport of komt u tegen in een advies van een medisch adviseur. Deze term verwijst naar het percentage van uw lichaam dat als gevolg van een ongeval of een medische fout onherstelbaar beschadigd is geraakt. Er zal geen verbetering meer te verwachten zijn. Het percentage blijvende invaliditeit wordt vastgesteld aan de hand van vaste medische tabellen. Blijvende invaliditeit is niet hetzelfde als arbeidsongeschiktheid. U bent arbeidsongeschikt wanneer u door een ziekte of een gebrek (lichamelijk of psychisch) uw werk niet meer of niet meer volledig kunt verrichten en daardoor minder kunt verdienen. Hierbij gelden andere regels dan bij het vaststellen van het percentage blijvende invaliditeit.

Terug naar begrippenlijst