Loading...
Belangenbehartiger2018-11-30T15:12:20+00:00

Iemand die uw belangen vertegenwoordigt tijdens het behandelen van de schade. Er zijn verschillende soorten belangenbehartigers: letselschadebureaus, letselschadeadvocaten, rechtsbijstandverzekeraars, slachtofferorganisaties e.a.

Terug naar begrippenlijst