Loading...
Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven2018-11-30T15:04:07+00:00

Deze verzekering dekt allereerst de schade die een ondernemer of één van zijn werknemers veroorzaakt in het kader van zijn beroepsuitoefening. Er moet wel sprake zijn van nalatig of ondeskundig handelen. Ook biedt deze verzekering dekking voor schade die werknemers lijden tijdens de uitoefening van het beroep door onveilige werkomstandigheden waarvoor de werkgever aansprakelijk is.

Terug naar begrippenlijst