Begrippenlijst

In het letselschadetraject zult u allerlei begrippen en namen tegen komen die nieuw voor u zijn. Hofmans Letselschade heeft de belangrijkste voor u verzameld en uitgelegd.

A

Aansprakelijke partij
Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven
- Synonyms: AVB
Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren
- Synonyms: AVP
Advocaat
- Synonyms: WAM
Affectieschade
- Synonyms: SVI
Afwikkeling onder voorbehoud
- Synonyms: SVI
Afwikkeling ter finale kwijting
- Synonyms: SVI
Arbeidsdeskundige
- Synonyms: SVI
Arbeidsongeschikt
- Synonyms: SVI
Arbeidsvermogen
- Synonyms: SVI

B

Behandelplan letselschade
- Synonyms: behandelplan
Belangenbehartiger
- Synonyms: behandelplan
Belastinggarantie
- Synonyms: behandelplan
BEM-clausule
- Synonyms: behandelplan
Beroepsaansprakelijkheidsverzekering
- Synonyms: behandelplan
Beroepsziekte
- Synonyms: behandelplan
Bewijslast
- Synonyms: behandelplan
Blijvende invaliditeit
- Synonyms: BGK
Blokkeringsrecht
- Synonyms: BGK
Buiten gerechtelijke kosten
- Synonyms: BGK

C

Casco-verzekering
- Synonyms: BGK
Causaliteit
- Synonyms: BGK
Claim
- Synonyms: BGK
Correctierecht
- Synonyms: BGK

D

Driegesprek
- Synonyms: BGK

E

Economische kwetsbaarheid
- Synonyms: BGK

F

Functieverlies
- Synonyms: BGK

G

Gederfde inkomsten
- Synonyms: OIV, OVI
Gedragscode Behandeling Letselschade
- Synonyms: GBL
Gedragscode Openheid Medische incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid
- Synonyms: GOMA

H

Huishoudelijke hulp
- Synonyms: GOMA

I

Immateriële schade
- Synonyms: VAV
Indemniteitsprincipe
- Synonyms: GOMA

L

Letselschadeadvocaat
- Synonyms: GOMA
Letselschadebureau
- Synonyms: GOMA

M

Materiële schade
- Synonyms: VAV
Mediation
- Synonyms: GOMA
Medische eindsituatie
- Synonyms: GOMA
Medische expertise
- Synonyms: GOMA
Medische fout
- Synonyms: GOMA
Medische misser
- Synonyms: GOMA

N

No cure, no pay
- Synonyms: GOMA

O

Objectiveerbaar letsel
- Synonyms: GOMA
Ongevallen Inzittenden Verzekering
- Synonyms: OIV, OVI
Ongevallenverzekering
- Synonyms: BGK
Overmacht
- Synonyms: GOMA

R

Re-integratie
- Synonyms: GOMA
Rechtsbijstand
- Synonyms: GOMA
Rechtsbijstandverzekering
- Synonyms: GOMA
Registerexpert
- Synonyms: GOMA
Risicoaansprakelijkheid
- Synonyms: GOMA

S

Schade Aangifte Formulier
- Synonyms: Aanrijdingsformulier, SAF
Schade Verzekering Inzittenden
- Synonyms: SVI
Schadebehandeling
- Synonyms: Aanrijdingsformulier, SAF
Schadebeperkingsplicht
- Synonyms: Aanrijdingsformulier, SAF
Schadeclaim
- Synonyms: Aanrijdingsformulier, SAF
Schaderegelaar
- Synonyms: Aanrijdingsformulier, SAF
Schaderegelingstraject
- Synonyms: Aanrijdingsformulier, SAF
Schadestaat
- Synonyms: Aanrijdingsformulier, SAF
Second opinion
- Synonyms: Aanrijdingsformulier, SAF
Shockschade
- Synonyms: Aanrijdingsformulier, SAF
Smartengeld
- Synonyms: Aanrijdingsformulier, SAF

T

Tegenpartij
- Synonyms: Aanrijdingsformulier, SAF

V

Vaststellingsovereenkomst
- Synonyms: Aanrijdingsformulier, SAF
Verlies van Arbeidsvermogen
- Synonyms: VAV
Verzekering
- Synonyms: VAV
Voegen (in het strafproces)
- Synonyms: VAV
Voorschot
- Synonyms: VAV

W

WA-verzekering
- Synonyms: VAV
Wet Aansprakelijkheid Motorrijtuigen
- Synonyms: WAM