Wet Aansprakelijkheid Motorrijtuigen

De WAM bepaalt dat iedereen die met een motorrijtuig aan het verkeer deelneemt verplicht is een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Als u schade met uw eigen auto veroorzaakt, wordt de schade aan anderen door deze verzekering gedekt.