WA-verzekering

Dat is een wettelijk verplichte verzekering die dekking biedt voor de financiële gevolgen van aansprakelijkheid. De bekendste WA-verzekering is de WAM, de Wet Aansprakelijkheid Motorvoertuigen die er voor zorgt dat wanneer u een ongeval veroorzaakt, de schade van de andere partij wordt vergoed.