Voorschot

Een vooruitbetaling op een later vast te stellen definitieve betaling. Voorbeelden van kosten waarvoor een voorschot kan worden gegeven zijn: huishoudelijke hulp, kinderopvang, verzorging en verpleging en (para)medische behandelingen die de zorgverzekeraar niet vergoedt.