Tegenpartij

De andere partij of wederpartij. In de praktijk gaat het vaak om de verzekeraar van de aansprakelijke partij.