Mediation

Een manier om geschillen op te lossen waarbij partijen proberen het eens te worden met hulp van een onafhankelijke bemiddelaar.