Materiële schade

Schade die direct in geld is uit te drukken, bijvoorbeeld een kapotte fiets, kosten van huishoudelijke hulp of minder inkomen.