Causaliteit

Verband tussen oorzaak en gevolg, bijvoorbeeld tussen het ongeval (oorzaak) en het letsel (gevolg). Ook wel: causaal verband of oorzakelijk verband.