Belangenbehartiger

Iemand die uw belangen vertegenwoordigt tijdens het behandelen van de schade. Er zijn verschillende soorten belangenbehartigers: letselschadebureaus, letselschadeadvocaten, rechtsbijstandverzekeraars, slachtofferorganisaties e.a.