Arbeidsongeschikt

Iemand is arbeidsongeschikt als hij door letsel niet meer of niet meer volledig kan werken. Dit kan ook kortdurend zijn.