Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren

Deze verzekering biedt dekking voor de financiële gevolgen van wettelijke aansprakelijkheid. Denk bijvoorbeeld aan schade die door uw huisdier is ontstaan of schade die u per ongeluk aan spullen van anderen heeft veroorzaakt. U kunt ook denken aan schade die uw kinderen veroorzaken aan andermans eigendommen. Deze verzekering wordt ook wel WA-verzekering genoemd.