Affectieschade

Affectieschade

De naasten van slachtoffers kunnen enorm verdrietig zijn wanneer dierbaren uit hun directe omgeving ernstig en blijvend letsel oplopen of zelfs overlijden. Is dit  veroorzaakt door iemand anders, dan kan deze voor dit verdriet verantwoordelijk worden gehouden. Het is dan ook mogelijk om een schadevergoeding, ook wel smartengeld genoemd, te ontvangen van de aansprakelijke partij. Het betreft dan een schadevergoeding voor geleden affectieschade.

Wat is affectieschade

Affectieschade is dus het verdriet en lijden dat naasten ervaren wanneer – door toedoen van een ander – een slachtoffer schade is aangedaan.

U kunt bijvoorbeeld denken aan een:

 • verkeersongeluk, waarbij een bestuurder iemand aanrijdt tijdens bellen achter het stuur. Stel nu dat het slachtoffer blijvende schade overhoudt aan het ongeval en bepaalde handelingen niet meer zelfstandig kan uitvoeren. Dan heeft dit ook effect op de naasten. Er zullen aanpassingen in huis moeten worden gedaan en het leven verandert drastisch voor het gehele gezin.
 • moeder die wordt beroofd en vervolgens wordt neergestoken en overlijdt. Haar partner en kinderen blijven alleen achter. Deze situatie lijdt tot veel stress bij de nabestaanden, oftewel affectieschade.
 • kind dat wordt aangereden door een beschonken bestuurder en levenslang ernstig gehandicapt zal blijven. De ouders zullen voortaan dag en nacht voor hun kind moeten zorgen. Eén van de ouders moet stoppen met werken om dit geregeld te krijgen.

De vergoeding van affectieschade neemt het leed van naasten van slachtoffers uiteraard niet weg. Dat is ook niet de intentie. Maar het biedt wel erkenning, genoegdoening en helpt bij de verwerking.

Genoegdoening bij affectieschade

Toekenning van affectieschade doet recht aan het verdriet en de kosten die volgen uit de schade die een naaste is berokkend. Het leed van dierbaren wordt er natuurlijk niet minder om. Maar een schadevergoeding geeft wel erkenning van het aangedane leed en dit helpt vervolgens bij de verwerking ervan. Een schadevergoeding voor affectieschade is mogelijk voor schade die is toegebracht na 1 januari 2019. Sindsdien is de Wet Affectieschade in werking getreden. Voor die tijd kon een nabestaande alleen aanspraak maken op zogenaamde shockschade. Je spreekt van shockschade wanneer een nabestaande:

 • Een dodelijk ongeluk ziet gebeuren of daar direct de verschrikkelijke gevolgen van ziet.
 • Psychische problemen oploopt door de shock.

Er moest aan een aantal strenge criteria voldaan worden, wilde men überhaupt in aanmerking komen voor shockschade. Omdat men dit onrechtvaardig vond is de Wet Affectieschade in het leven geroepen.

Voor wie geldt affectieschade?

Het gaat om directe naasten die heel nauw betrokken waren bij het slachtoffer. Denk aan de partner en de kinderen van een slachtoffer. Maar ook de ouders en zij die een vergelijkbare relatie hebben:

 • Ouders
 • Kinderen
 • Partners, die een duurzame gemeenschappelijke huishouding voeren
 • Zorgrelaties: denk hierbij aan pleegouders en/of duurzame zorg door grootouders

Hebben broers en zussen dan geen recht op vergoeding van affectieschade?
In beginsel niet. Dit is echter anders wanneer broers of zussen ieder voor zich aannemelijk kunnen maken dat er een nauwe persoonlijke relatie is met het slachtoffer. Op deze situatie is de ‘hardheidsclausule’ van toepassing. We vertellen u hier graag meer over. Vraagt u zich af of u in aanmerking komt voor affectieschade? Neem dan gerust contact op met ons.

Hoogte vergoeding bij affectieschade

Een toegekende vergoeding voor dierbaren van een slachtoffer ligt doorgaans tussen de € 12.500 en € 20.000. Dit smartengeld wordt betaald door de persoon die aansprakelijk is voor het ongeval. Wanneer deze hiervoor is verzekerd, dan keert diens verzekeraar het bedrag uit. Is er sprake van eigen schuld van het slachtoffer? Dan kan het zijn dat het schadebedrag lager uitvalt.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over affectieschade en uw mogelijkheden om hiervoor in aanmerking te komen? Neemt u dan vrijblijvend contact op met onze letselschadespecialisten.

 • Hidden
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Gratis advies nodig?

020-4714004

Of mogen wij u terug bellen?

Laat uw telefoonnummer achter, u krijgt dan gratis advies van onze letselschade expert.

Hoe werkt het?

1. Letselschade gratis melden
2. Letselschade expert neemt contact op
3. Wij gaan aan de slag
4. Klaar!

Denkt u letselschade te hebben? Wij helpen u graag verder!